16/9/08

INSTITUT DE VILAFANT

INSTITUT DE VILAFANT


L’Associació de Mares i Pares del CEIP Les Mèlies m’ofereix la possibilitat de fer un petit escrit de presentació del que serà l’Institut de Vilafant, invitació que accepto amb molt de gust i abans que res, us felicito per la vostra publicació.
Els aspectes materials tals com ubicació, espais i equipaments de l’Institut ja han estat abastament comentats en altres àmbits i, personalment, no crec que siguin d’un especial interès per la tasca de l’institut que és la d’educar conjuntament amb la família i ensenyar i ajudar l’alumnat en el desenvolupament personal i intel·lectual.
Dit això, considero prioritari centrar-me en els aspectes personals i en les relacions humanes, els aspectes materials, amb el pas del temps i, si cal, amb la pressió de tots plegat, ja arribaran, més aviat que tard.
Dir-vos que em considero una persona molt afortunada professionalment parlant ja que l’any 96 vaig tenir la oportunitat d’endegar les activitats de l’IES de La Jonquera i 11 anys després, amb molta més experiència però amb la mateixa il·lusió, afronto l’oportunitat i la responsabilitat d’endegar novament un institut, l’IES de Vilafant.
L’inici de les activitats d’un servei, en aquest cas d’un servei educatiu, ha de ser motiu de satisfacció per tots els usuaris per la comoditat que porta associat tot servei de proximitat i, alhora esperem que amb el pas del temps, també sigui motiu de satisfacció per la societat vilafantenca per la qualitat del servei que prestarem.
Per intentar aconseguir un servei de la màxima qualitat, dir-vos que he aconseguit aglutinar un equip de professorat de diferents especialitats amb una dilatada experiència professional, i, per damunt de tot, un equip humà amb un objectiu comú : la formació dels nostres alumnes.
Per fer possible aquesta formació, us oferim:
- respectar els diferents ritmes d’aprenentatge
- un ambient estimulant i acollidor per tothom
- facilitar un alt nivell de competència acadèmica
- preparació per a la integració a la societat i al món laboral
Aquest objectius es podran assolir si aconseguim de les famílies:
- complicitat amb el professorat
- mantenir una relació de confiança i de col·laboració mútua
- participació en les convocatòries a reunions i activitats
Els trets d’identitat de l’institut han de ser els d’ajudar a la integració de tots els nouvinguts a la nostra societat i potenciar les capacitats de tot l’alumnat.
Voldria remarcar un parell de trets característics dins del projecte educatiu com són:
-l’aprenentatge de dues llengües estrangeres. L’Anglès com a continuació de l’aprenentatge ja iniciat a primària i l’inici de l’estudi del Francès ja que no podem obviar la nostra situació geogràfica i la importància que té en diversos àmbits del nostre entorn el coneixement d’aquest idioma.
-la potenciació de les tecnologies de la informació i comunicació per donar respostes als reptes que planteja la societat actual. Per fer-ho possible calen els equipaments adequats i la formació contínua del professorat, aspectes en els quals adquireixo, des d’aquestes línies, el meu compromís de treballar-hi per tal que es compleixin.
Per finalitzar aquesta presentació i fer justícia haig de fer esment de la càlida acollida per part de les direccions de les escoles de Vilafant ( Mare de Déu del Mont, Les Mèlies i Sol i Vent), acollida que ha anat molt més enllà de la col·laboració professional, ajudant-nos i oferint-se en tot allò que sigui necessari per tenir un bon inici de curs i per assegurar una bona entesa entre escoles i institut en benefici del nostre alumnat.
No cal dir que aquesta mateixa acollida l’he trobat en l’Alcaldessa i la Regidora d’Educació i que en tot allò que és àmbit de competència municipal, he trobat una molt bona entesa que, a ben segur, ens permetrà tenir un institut que doni resposta a les necessitats educatives i formatives que demana la societat de Vilafant.
En el comiat d’aquest petit escrit, permeteu-me citar els primers versos de Montserrat Vayreda del poema dedicat a Vilafant
A dintre “el palau del vent”
que tots els neguits enceta,
Vilafant, és vila feta,
o vila de quart creixent ?JORDI MONTERO
DIRECTOR- IES VILAFANT
http://blocs.xtec.cat/iesdevilafant/