2a edició "Cuina Canalla"

2a edició "Cuina Canalla"
Concurs infantil de cuina: compost per dues fases, una eliminatòria d'elaboració d'un plat fred on l'ingredient imprescindible ha de ser el conill escabetxat. I l'altra, com a final, elaboració d'un plat calent on l'ingredient principal proteínic sigui el conill. El concurs es duu a terme el dissabte 24 de març on es facilitaran tots els ingredients necessaris i els participants només han de dur els estris amb els que treballen normalment.
Període d'inscripció: fins el dilluns 19 de març . 
Inscripció lliure: hi podran participar nens i nenes de 8 a 16 anys, amb un màxim de 3 integrants per grup que han d'ésser acompanyats en tot el procés per un adult. El concurs només acceptarà els primers 6 grups inscrits, la resta poden decidir ser reserva durant el mateix dia del concurs en cas que no s'hi presenti algun grup titular.

Comentaris